• ondernemingsrecht
  • incasso’s
  • beslagrecht
  • algemene voorwaarden
  • verbintenissenrecht
  • arbeidsrecht
  • huurrecht
  • financierings- en verzekeringsrecht
  • insolventierecht

Diensten

Ondernemingsrecht

Van overeenkomsten maken (leveringsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten enzovoort), voorwaarden opstellen (inkoop-, levering-, licentie-, algemene of bijzondere voorwaarden), bijstaan in zakelijke geschillen (afnemers, leveranciers of partners) tot begeleiden bij faillissementssituaties.

Incasso's

Incasseren van openstaande vorderingen, vanaf aanmaningen tot voeren van procedures.

Beslagrecht

Leggen van (conservatoir) beslag onder debiteuren, onder banken of op registergoederen en advies bij tenuitvoerlegging van uitspraken bij executoriaal beslag.

Algemene voorwaarden

Op maat opstellen, beoordelen of aanpassen van algemene voorwaarden. Aangevuld met advies over rechtsgeldig gebruik.

Verbintenissenrecht

Opstellen van overeenkomsten, zoals leveringsovereenkomsten, koopovereenkomsten en huurovereenkomsten. Het opstellen van algemene en bijzondere voorwaarden. Zo nodig bijstaan van ondernemers in geschillen over naleving van contracten.

Arbeidsrecht

Opstellen, beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten. Voeren van ontslagprocedures bij UWV Werkbedrijf of Rechtbank (kantonrechter). Bijstaan bij conflicten tussen werkgever en werknemer en voeren van procedures tussen werkgever en werknemer.

Huurrecht

Opstellen, beoordelen en aanpassen van huurovereenkomsten. Voeren van uitzettingsprocedures en ontbindingsprocedures of over geschillen tussen huurder en verhuurder.

Financierings- en verzekeringsrecht

Adviseren bij juridische kwesties bij financierings- en verzekeringsovereenkomsten.

Insolventierecht

Adviseren als voorbereiding op een faillissement of bij de gevolgen van faillissementen. Voeren van procedures tegen curatoren inzake onderwerpen als bestuurdersaansprakelijkheid.

Wilt u weten of EJB Advocaten uw juridische partner is in ondernemingszaken? Wij denken daarover graag met u mee. Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een oriënterende kennismaking.