• personen-/familierecht
  • verbintenissenrecht
  • arbeidsrecht
  • huurrecht
  • echtscheiding en beëindiging samenwoning
  • financierings- en verzekeringsrecht

Diensten

Personen- en familierecht

Bijstaan in echtscheidingsprocedures, procedures inzake verbroken relaties, alimentatiekwesties, of ouderschapskwesties, zoals problemen met ouderlijk gezag.

Verbintenissenrecht

Opstellen van overeenkomsten, zoals leveringsovereenkomsten, koopovereenkomsten en huurovereenkomsten. Het opstellen van algemene en bijzondere voorwaarden. Zo nodig bijstaan van ondernemers in geschillen over naleving van contracten.

Arbeidsrecht

Opstellen, beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten. Voeren van ontslagprocedures bij UWV Werkbedrijf of Rechtbank (kantonrechter). Bijstaan bij conflicten tussen werkgever en werknemer en voeren van procedures tussen werkgever en werknemer.

Huurrecht

Opstellen, beoordelen en aanpassen van huurovereenkomsten. Voeren van uitzettingsprocedures en ontbindingsprocedures of over geschillen tussen huurder en verhuurder.

Echtscheiding en beëindiging samenwoning

Bijstaan in echtscheidingsprocedures, procedures inzake verbroken relaties, alimentatiekwesties, ouderschapskwesties.

Financierings- en verzekeringsrecht

Adviseren bij juridische kwesties bij financierings- en verzekeringsovereenkomsten.

Wilt u weten of EJB Advocaten voor u de juiste juridische partner is? Wij gaan daarvoor graag met u in gesprek. Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een oriënterende kennismaking.